Diensten particulieren en bedrijven
 

• bouwkundig ontwerpen;

• bouwkundig tekenwerk (ontwerp-, bestek- en werktekeningen);

• volledige procesbegeleiding tijdens bouwtraject (aanbesteding, bouwbegeleiding etc.);

• check vergunningvrij bouwen;

• bestemmingsplantoets;

• vergunningprocedures Wabo (bouw, brandveilig gebruik, strijdig gebruik bestemmingsplannen);

• epc berekeningen op basis van NEN 7120 (woningen en utiliteitsbouw);

• melding brandveilig gebruik;

• bemiddeling gemeente bij bouwplannen, wijziging gebruik opstallen etc.;


Wat doet Adviesbureau Jenniskens niet
 

• constructieberekeningen;

• bouwkostenberekeningen;

• het maken van bestemmingsplannen en/of ruimtelijke onderbouwingen.

Deze diensten kunnen in samenwerking met derden wel worden geleverd.

 

Werkwijze particulieren en bedrijven
 

• geheel vrijblijvend gesprek waarbij aan de hand van uw wensen de mogelijkheden worden besproken;

• indien u als opdrachtgever een prijsindicatie wilt kan er vervolgens geheel vrijblijvend een offerte worden gemaakt voor de werkzaamheden. Dit kan een vast tarief zijn of een urentarief;

• na overeenstemming over opdracht zal adviesbureau Jenniskens de werkzaamheden verrichten;

• eventuele inzet van derden (denk hierbij aan een constructeur of een bouwkostenadviseur) zal met de opdrachtgever worden besproken.

Bel of mail voor meer informatie:

Adviesbureau Jenniskens, T 06 - 25 56 78 23, E info@adviesbureau-jenniskens.nl