Diensten gemeenten

 

• wabo coördinatie;

• vergunningverlening (activiteiten bouw, planologisch gebruik, brandveilig gebruik, sloop, monumenten);

• bouwplantoetsing (technisch en juridisch);

• bouwtoezicht;

• toetsing aan bestemmingsplan en beleid;

• advisering principeverzoeken strijdige bouwplannen of gebruik;

• onderzoek legalisatiemogelijkheden bij handhavingszaken;

• advisering beleid "kruimelgevallen";

• advisering particulieren en bedrijven over bouw- en gebruiksmogelijkheden;

• advisering werkprocessen vergunningverlening.

Bel of mail voor meer informatie:

Adviesbureau Jenniskens, T 06 - 25 56 78 23, E info@adviesbureau-jenniskens.nl